• a dynn ofn hyd yn Nyfed. [To Reinallt ap Gruffudd ap Bleddyn of the Tower]
  • Trwy Ddyfed y try ddeufin, [To Reinallt ap Gruffudd ap Bleddyn of the Tower]
  • who attracts fear as far as Dyfed. [To Reinallt ap Gruffudd ap Bleddyn of the Tower]
  • Through Dyfed he overruns two borders, [To Reinallt ap Gruffudd ap Bleddyn of the Tower]